MAS Vyhlídky - LAG Podralsko

Vítejte na našem webu

 

   

Hlavním předmětem projektu spolupráce je výměna informací s vyústěním v realizaci konkrétního výstupu, který spočívá ve společné propagaci činnosti zúčastněných místních akčních skupin, tvorbě podkladů pro propagaci projektů, zjednodušení, zpřístupnění a provázání obou regionů místním občanům i návštěvníkům.

Území obou spolupracujících místních akčních skupin spolu navzájem sousedí, vytváří celistvý krajinný celek, ale z hlediska veřejné správy spadá do dvou krajů. Území KMAS do kraje Středočeského a území PMAS do kraje Libereckého. To se odráží i v tvorbě veškeré infrastruktury, kde je vše soustředěno k hranicím regionu a neuvažuje se o vzájemném propojení. Hlavní myšlenka projektu spolupráce je změnit tuto skutečnost a stávající stav a nastolit podmínky pro vzájemné propojení. Spolupráce by měla koncepčně připravit prostor pro propojení obou území,  vyústit ve společné akce, které poslouží k vzájemné propagaci atraktivit z obou regionů.

 

Zpracování studie

V rámci hlavního opatření chceme dosáhnout využití technických, kulturních památek a památek technického významu a zpřístupnit je místním i návštěvníkům. Naprosto novým bude oživení vojenských a technických historických památek, které budou zmapovány a bude navrženo jejich další využití i vhodnost pro konání následných akcí. Tímto bude umožněno poznávání místních památek, tradic a života v regionech obou spolupracujících MAS. Na základě výše uvedeného bude zpracována zásadní studie využití území obou MAS, navržení nejlepších i zcela nových tras např. po vojensko-technických památkách, přírodních rezervacích, po stopách zaniklých řemesel, regionálních produktů, lidové architektury atd. Taktéž budou navržena místa k zastavení i některé objekty, které by na trasách byly následně obnoveny a našly své uplatnění v rámci mezi-regionálního propojení.Taktéž bude organizováno „cestování“ z Kokořínska do Podralska, čtení autorů, kteří mají vztah k regionu např. Mácha, Dyk, Cinibulk atd.; konání kulturního festivalu. Záměr bude komunitě projednán, budou vydány propagační materiály a zřízeny webové stránky projektu.

V rámci vedlejšího opatření bude do studie,vzhledem k tomu, že oba strategické plány mají ve svých záměrech podporu cestovního ruchu a dotčená oblast je tradiční turistickou destinací, začleněno propojení jak pěších turistických tras, tak tras pro cyklisty  či hippostezky a budou vybudována zastavení na předem vytipovaných místech.

Novinky

06.12.2013 17:24

Rok 2013 a udržitelnost projektu

V tomto roce se na území MAS Vyhlídky konala soutěž Sekáč roku 2013 dne 22.6. Na Mělníku, v kanceláři MAS Vyhlídky se sešli zástupci  koordinačního týmu projektu spolupráce obou MAS. Další ze společných setkání proběhlo v Zákupech na území LAG POdralsko o.s. dne 14.9.2013.
06.12.2012 17:27

ROK 2012 a udržitelnost projektu

4.8.2012 se na území MAS Vyhlídky konala soutěž Sekáč roku 2012. Pracovní setkání proběhlo také na území LAG Podralsko v Zahrádkácjh dne 22.8.2012.
09.11.2011 13:21

Fyzická kontrola realizovaných projektů - Podralsko

Dne 7.11.2011 proběhla na území Podralska fyzická kontrola SZIF z Hradce Králové na realizaci projektu Z Kokořínska do Podralska. Kontrolována byla místa v obci Žďár u Doks, Žandov u České Lípy, Hamr na Jezeře a Jablonné v Podještědí - Lada. Na všech místech jsou umístěny lavice se stolem a...
10.05.2011 10:20

Plánované aktivity na období 2. poloviny roku 2011

 Termíny akcí naleznete v sekci  kalendář akcí.
02.08.2007 11:04

Informace pro návštěvníky

Novinky a plánované akce spolu s fotodokumentací nalaznete podrobněji v sekci Menu.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode